Spoločnosť Mágerstav bola založená v roku 1993. Viac ako 10 rokov sme vďaka nášmu menežmentu, spoľahlivým subdodávateľom  ako i stálym zamestnancom úspešne zrealizovali niekoľko desiatok stavieb.

Od roku 1997 sme rozšírili činnosť v stavebníctve zahájením predaja širokého sortimentu stavebného materiálu.


Veríme, že sa naďalej budeme spoločne stretávať pri práci, ktorá vďaka dokonalej spolupráci bude prínosom nás všetkých.


Ďakujeme!


AKCIA!