Naša spoločnosť pôsobí od roku 1992 v oblasti realizácie pozemných stavebných prác. Vykonávame výstavbu a rekonštrukciu administratívnych, výrobných a obchobných budov, čerpacie stanice PHM, byty a rodinné domy, alebo ich časti.

Počas realizácie využívame vlastné pracovné kapacity a materiálovo technické vybavenie, prípadne spolupracujeme s overenými dodávateľmi.

Načo sme najviac hrdí je Rekonštrukcia a dostavba administratívnej budovy na Grösslingovej ulici 56 v Bratislave. Stavba bola realizovaná v roku 2004 s investičnými nákladmi cca 66 mil. Sk v spolupráci so subdodávateľmi Hasil, Al-Ocel, Montas, OMK, SŽ-Jamal, Manag, Ritmix, Hunter Douglas, HI-TECH, Pecos, Atip-Stav.
AKCIA!